Our Recent Posts

Tags

Đột Quỵ là gì? Cách phòng ngừa đột quỵ, cách nhận biết đột quỵ, cách chữa trị đột quỵ...


Types of Stroke - Các loại đột quỵ

Hình minh họa cho thấy cách một mạch máu có thể vỡ ra trong não gây ra đột quỵ xuất huyết và cách cục máu đông trong động mạch não có thể gây ra đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

Loại đột quỵ bạn có ảnh hưởng đến việc điều trị và phục hồi của bạn.


Ba loại đột quỵ chính là /

1- Đột quỵ do thiếu máu cục bộ (Ischemic Stroke)

2- Đột quỵ xuất huyết (Hemorrhagic Stroke)

3- Cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua (một cảnh báo hoặc “đột quỵ nhỏ”) (Transient ischemic Attack – TIA)